Program

Program Stora Trähus 2018
17 oktober

08.30-10.00 Registrering, kaffe och möjlighet till förbokade eller spontana möten med utställarna

10.00 Välkomna till Stora Trähus 2018! Detta har hänt sedan förra året
Nils Lindstrand

10.15 Nu skapas kapaciteten för träbyggande i Norden
Mikael Lindberg, Stora Enso

10.45 Träprojekt i världen 2017-2019 – arkitektur, byggteknik och ekonomi
Jessica Becker, Trästad Sverige

11.15 Därför mår vi bättre i trähus
Tomas Nord, Linköpings universitet

11.45 Erfarenhet och planer för stora trähus
Daniel Wilded, Martinsons och Anna-Lena Gull, Setra
Mikael Östling, IsoTimber


12.30 Lunch i utställningen

13.30 Arkitektur och trä för bättre folkhälsa
Pi Ekblom, White Arkitekter
13.50 Så kan nätet göra trähuset både effektivt och trivsamt
Johan Ambuhm, Inwido

14.10 Framtidens bjälklag och klimatskal – bättre och tunnare än idag? (Slutrapportering från projektet Framtidens Byggande och Boende, FBBB)
Eva Fruhwald-Hansson, LTH och Jörgen Olsson, Rise

14.40 Höga hus i trä – rätt byggsystem för rätt byggnadshöjd
(Slutrapportering från projektet Framtidens Byggande och Boende, FBBB)
Anders Gustafsson, Rise

15.10 Forskningen fortsätter - Ipos ska ge vackra trähus
Karin Sandberg, Rise

15.20  Brandsäkra träfasader är en kunskapsfråga
Thomas Bengtsson, Woodsafe

15.30 X-Rad, det innovativa anslutningssystemet
Kenny Holm, Rothoblaas

15.45-16.45 Kaffepaus i utställningen samt förbokade möten med utställarna