KONTAKT

Mediesäljare

Roger Folhammar
08-670 41 79
roger.folhammar@mentoronline.se

Programansvarig

Nils Lindstrand
08-670 41 02
nils.lindstrand@mentoronline.se

Projektledare

Anders Arehag
073-682 53 78
anders.arehag@mentoronline.se