Stora Trähus 2020

 

08.30   Registrering, kaffe och möjlighet till förbokade eller spontana möten med utställarna

10.00   Välkomna: Nu har vi kunskaper att bygga det perfekta trähuset
– framgångsrika projekt och byggsystem

Nils Lindstrand, NTT Woodnet, med inspel från byggsektorn

10.20   Presentation av Cederhusen: byggsystem, tidplan och reaktioner

Anna Ervast Öberg, Folkhem
General Architecture

10.40   Besök vid Cederhusen

12.00 -13.00 Lunch i utställningen

13:00 Per Bolund, Sveriges bostadsminister

13.30   Brandsäkerheten: En styrka för trähus

Björn Källander, Svenskt Trä

13.50   En optimal akustik: kunskaper och exempel

Pontus Thorsson, Akustikverkstan

14.10   Fuktsäkerhet med och utan tält: erfarenheter och teori

Talare meddelas senare

14.30   Kapacitet och produkter för träbyggande

Jörgen Hermansson, Södra Building Systems

Tomi Jussila, Stora Enso

Anna-Lena Gull, Setra Group

15.00   Kaffe i utställningen

15.30   Innovationer i träbyggande: produkter, system och hybrider

En framtid utan isolering - Isotimber

16.00   Prisutdelning Årets Trästad 2019

16.20   Inspirationsföredrag av träarkitekter

Via länk Gert Wingårdh, Wingårdhs

Pi Ekblom, White arkitekter

16.50   Avslutning (ev. tid för egna möten)

Mingel och nätverkande

(Mindre justeringar i programmet kan komma att ske).

 

(Klicka här för att se förra årets program)