Tack till alla talare, partner och besökare – vi ses igen 17 oktober 2018!

Vill du vara med som partner 2018? Kontakta Roger Folhammar, roger.folhammar@mentoronline.se eller 08-670 41 79. OBS! Begränsat antal platser

PROGRAM 2017:

09.15 Så långt har träbyggandet kommit i världen
Nils Lindstrand, NTT

09.30 Moderna byggsystem för trä ger effektiva träbyggen – en lägesrapport
Karin Sandberg, RISE

09.50 Kaffepaus och mingel

10.20 Presentation av de viktigaste byggsystemen 2017
Stora Enso, Moelven, Metsä Wood, Derome, Martinsons, Isotimber

12.30 Lunch och mingel

13.30 Stora Trähus en trend i världen – så har man byggt stort i trä
Nils Lindstrand, NTT Woodnet, och Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter

14.00 Trähus bra för ekonomin
BoKlok

14.20 Djävulen bor i detaljerna – liksom skönheten. Arkitektens krav på trähus.
Malin Belfrage, White arkitekter

14.40 Kaffepaus och mingel

15.20 Framtidens träfasader tas fram i Sverige
Camilla Schlyter Gezelius, arkitekt

15.40 Bra akustik – en fråga om konstruktionslösningar
Paola Brugnara, Rothoblaas

16.00 Säkrare byggarbetare i stora trähus

16.20 Forskningen på väg mot framtidens stora trähus
Marie Johansson, RISE

16.45 Därför stora trähus! Sammanfattning och slutsatser av dagen
Nils Lindstrand tillsammans med talare

17.00 Avslutning av Stora Trähus 2017

susanne
Moderator: Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Arrangör

ntt

Bli partner!

partner_rodplupp

Utställare

Partner

SE_Color_Small_8336_6

4_TMF_logotag4_CMYK.

rise

tra teknik ej ar SV_u