Stora Trähus 17 oktober 2018!
Skogshem & Wijk, Stockholm

Vill du vara med som partner 2018? Kontakta Roger Folhammar, roger.folhammar@mentoronline.se eller 08-670 41 79. OBS! Begränsat antal platser

Stora Trähus är en av de snabbast växande marknaderna inom träområdet. Nu ökar kapaciteten snabbt längst värdekedjan, fabriker för KL-trä, limträ och byggkomponenter växer nästa lika snabbt som råvaran.

Men hur ska vi bygga för att göra boomen till en långsiktig succé? Vad är det egentligen som de boende vill ha, och vilka krav ställer detta på allt från råvara, via sågverk och komponentfabriker till färdiga stora trähus?

När Stora Trähus arrangeras för femte gången är det här fokus ligger. Vi vet nu att det går att producera stora trähus, i dag byggs hela höghusområden i trä. Inför en framtid med trähus som en av huvudspåren för byggandet gäller det att vi vet vad som fungerar för de boende.

Välkomna till Stora Trähus 2018!

Preliminärt program Stora Trähus 2018

8.30 – 10.00 Registrering, kaffe och möjlighet till förbokade eller spontana möten med utställarna

10.00 Välkomna till Stora Trähus 2018! Detta har hänt sedan förra året.
Nils Lindstrand

10.15  Nu skapas kapaciteten för träbyggande i Norden.
Mikael Lindberg, Stora Enso

10.45  Träprojekt i världen 2017-2019 – arkitektur, byggteknik och ekonomi. Levererande träföretag samt NTT och Sveriges Arkitekter

11.30 Därför mår vi bättre i trähusTomas Nord, Linköpings universitet

12.00 Så mår man efter flera år i stora trähus – boendes erfarenheter

12.30 Lunch i utställningen

13.30 Arkitektur och trä för bättre folkhälsa. White Arkitekter

13.50 Så kan nätet göra trähuset både effektivt och trivsamt.
Johan Ambuhm, Inwido

14.10 Framtidens ytterväggar och klimatskal –  bättre och tunnare än idag
(Slutrapportering från projektet Tall Timber Buildings)
Eva Fruhwald-Hansson, LTH och Jörgen Olsson, Rise

14.40  Höga hus i trä – rätt byggsystem för rätt byggnadshöjd
(Slutrapportering från projektet Tall Timber Buildings
Anders Gustafsson Rise

15.10  Garanterad brandsäkerhet ger trivsel i trähus.
Thomas Bengtsson, Woodsafe

15.30 -16.30 Kaffepaus i utställningen samt förbokade möten med utställarna

susanne
Moderator: Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Arrangör

ntt

Bli partner!

partner_rodplupp

Utställare & partner

4_TMF_logotag4_CMYK.

rise

SE_Color_Small_8336_6

tra teknik ej ar SV_u